Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad KC Aloysius

De medezeggenschapsraad (M.R. )is een belangrijk overlegorgaan dat binnen de school ongeveer 7 keer per jaar met een afvaarding van de school overleg pleegt over de gang van zaken op school. De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de schoolkalender aangekondigd. Het doel van de MR  is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. Hierbij gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod kunnen komen zijn o.a.: het schoolplan, het formatieplan, de vakantieplanning of het jaarverslag. 

Belangrijk is de wisselwerking tussen bestuur en MR: besluiten op bestuurlijk niveau moeten worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR op zijn beurt elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft adviezen en beslist mee. Daarbij heeft de MR  2 soorten rechten: advies- en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.

Omdat we dit jaar met een aantal nieuwe leden starten willen wij ons even opnieuw voorstellen. De MR is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten.


Ouders.

Ik ben Natasja Montulet-van der Meer, getrouwd met Marc en samen hebben we 3 dochters (Annabel van 15,Rosalie van 12 en Ellemijn van 8 jaar). De oudste 2 zitten op de middelbare school (4 Atheneum en 2 Gymnasium van het Sint Maartenscollege) en Ellemijn zit in groep 5 van Kindcentrum St. Aloysius. De oudste 2 hebben ook op de Aloysius gezeten. Ik werk als Universitair Docent procesrecht aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht en ben strafrechter plv. bij de Rechtbank Limburg. Dit is mijn 5e jaar dat ik in de medezeggenschapsraad zit. Ik vind het belangrijk om actief voor school bezig te zijn en mee te praten, mee te denken, mee te beslissen en te adviseren over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.

 


Mijn naam is Ludo Widdershoven. Ik woon samen met Ruth en mijn twee zoons, Simon en Thijs, in de Brusselsestraat in Maastricht. Simon en Thijs zitten beide op de Aloysius, Simon in groep 4 bij juffrouw Carla en Thijs in groep 2 bij juffrouw Sylvia. Ik ben werkzaam als architect bij Widdershoven Architecten in Kerkrade. Hier houden wij ons bezig met diverse projecten van interieur tot woningbouw en van zorgprojecten tot grootschalige retail-ontwikkelingen. Mijn motivatie om lid te worden van de MR ligt enerzijds in mijn nieuwsgierigheid om meer inzicht te willen krijgen in de processen van het bestuur van een school en anderzijds in mijn ambitie om te kunnen adviseren en ondersteunen.

 


(Voorzitter MR) Ik ben Guido Timmermans en woon samen met mijn vriendin in de Herbenusstraat. We hebben een dochter in groep 5 van de Aloysiusschool. Ik ben docent aardrijkskunde op het Sintermeertencollege in Heerlen. Na jarenlange functies in het management ben ik nu decaan van de havo-afdeling. In en buiten mijn werk heb ik een grote passie voor alles wat met onderwijs heeft te maken. Een plaats in de MR van Aloysius is voor mij dan ook heel interessant. In mijn vrije tijd houd ik van reizen, lekker eten, muziekconcerten en lezen.

Personeel.

 

Mijn naam is Ingrid In de Braak en ben lid van de MR sinds 2013. Ik ben groepsleerkracht van groep 6 ( dinsdag, woensdag en donderdag). Mijn 2 zoontjes, Quinten en Valentijn zitten momenteel in groep 7 van deze school. Sinds 2000 ben ik werkzaam op Kindcentrum Aloysius. In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega's het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor, dat kinderen (met hun ouders) en collega's met plezier naar school gaan en dat de kinderen, met de talenten die ze hebben, zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 


Ik ben Susanne Heidenrath- Ritzen, groepsleerkracht (groep 6) op KC Aloysius, getrouwd en woonachtig in Geleen. Ik neem dochtertjes Lana ( 3 jaar) en Feline (bijna 1 jaar) al vanaf hun geboorte mee naar Lewieke. Dit is mijn 10e schooljaar op de Aloysiusschool, waar ik elke maandag- en vrijdagen met veel plezier werk met de leerlingen van groep 6! Op dinsdagen coördineer ik de leerlingenzorg (Interne Begeleiding) van groep 5 t/m 8. Ik ben al een hele tijd MR- lid en vind fijn om actief met het beleid van onze school bezig te zijn. Samen met 3 enthousiaste ouders en 2 collega- leerkrachten ondersteunen we het MT (managementteam) door actief mee te denken, mee te praten en mee beslissen over stukken die aangereikt worden door onze directie en door de GMR.

Mijn naam is Birgit Webers-Zwart en ben getrouwd met Peter Webers. We hebben een zoon Max van 9 die op de basisschool  van Ulestraten zit waar we ook wonen. Ik ben sinds afgelopen augustus werkzaam in groep 1/2. Ik kom uit het speciaal onderwijs waar de nadruk lag op kinderen met autisme. Ik zit in de MR om een constructieve bijdrage te leveren aan de medezeggenschap.

Hoe zijn wij te bereiken? Via e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Door op Notulen_31_mei_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_18_april_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_13_maart_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_23_januari_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_28_november_2016.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MosaLira

mosalira

Communicatie

©2017 MosaLira. Alle rechten voorbehouden. Design en ontwikkeling: E-volve.nl