VVE

Lewieke is een VVE kinder- en peuteropvang. VVE staat voor voorschoolse 
en vroegschoolse educatie. De voorschool is in dit geval “Lewieke” en
de vroegschool de basisschool. Peuters die extra ondersteuning nodig
hebben op het gebied van taal en/of overige ontwikkelingsgebieden,
krijgen middels het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie
heeft de peuter recht op 4 dagdelen peuteropvang, waarvan de kosten
van 2 dagdelen vergoed worden door de gemeente en de andere 2 door
de ouders zelf.Door middel van extra ondersteuning op het gebied van taal 
en/of overige ontwikkelingsgebieden (VVE-educatie) zorgen we voor een
soepele overgang van peuteropvang naar basisschool. Hiermee verkleinen
we de kans op een eventuele achterstand. Ons uiteindelijke doel is de peuter
op het gewenste (basis)niveau te laten instromen in groep 1. Kinderen leren
het beste door zelf te voelen, te ruiken, te proeven en vooral door het zelf DOEN!
Maar ook ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel. Wij doen regelmatig
een beroep op u als ouder om te helpen bij bijvoorbeeld de spelletjesochtend
of andere vieringen. Daarnaast betrekken we de ouders/verzorgers bij de
peuteropvang met ons digitaal ouderportaal “Klasbord”, de klassenbibliotheek
en de logeerbeer. Ook de samenwerking met de basisschool draagt bij aan een
soepele overgang van peuter naar kleuter. We hebben regelmatig overleg met
de leerkracht van groep 1. We doen tevens met de kleuters mee aan vieringen
en overige activiteiten en gaan maandelijks met de oudste peuters op bezoek
in groep 1. Van alle peuters die doorstromen van Lewieke naar de basisschool,
vindt er een overdracht plaats. Tijdens dit gesprek met pedagogisch medewerker,
leerkracht groep 1 én ouders, bespreken we alle ontwikkelingsgebieden en zorgen
we ervoor dat de leerkracht een duidelijk beeld krijgt van het kind. Het zorgvuldig
uitvoeren van alle bovenstaande punten maakt het voor de peuter een veilige
en laagdrempelige overgang naar de basisschool. Hierdoor blijft het kind zich
prettig voelen en kan het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Please publish modules in offcanvas position.