Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad KC Aloysius

De medezeggenschapsraad (M.R. )is een belangrijk overlegorgaan dat binnen de school ongeveer 7 keer per jaar met een afvaarding van de school overleg pleegt over de gang van zaken op school. De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de schoolkalender aangekondigd. Het doel van de MR  is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. Hierbij gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod kunnen komen zijn o.a.: het schoolplan, het formatieplan, de vakantieplanning of het jaarverslag. 

Belangrijk is de wisselwerking tussen bestuur en MR: besluiten op bestuurlijk niveau moeten worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR op zijn beurt elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft adviezen en beslist mee. Daarbij heeft de MR  2 soorten rechten: advies- en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.

Omdat we dit jaar met een aantal nieuwe leden starten willen wij ons even opnieuw voorstellen. De MR is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten.


               Ouders.

              

Ik ben Natasja Montulet-van der Meer, getrouwd met Marc
en samen hebben we 3 dochters
(Annabel van 17, Rosalie van 14 en Ellemijn van 10 jaar).
De oudste 2 zitten op de middelbare school
(6 Atheneumen 4 Gymnasium van het Sint Maartenscollege)
en Ellemijn zit in groep 7 van Kindcentrum St. Aloysius.
De oudste 2 hebben ook op de Aloysius gezeten.
Ik werk als Universitair Docent procesrecht aan de Rechtenfaculteit
van de Universiteit Maastricht en ben strafrechter plv.
bij de Rechtbank Limburg.
Dit is mijn 7e jaar dat ik in de medezeggenschapsraad zit.
Ik vind het belangrijk om actief voor school bezig te zijn en mee te praten,
mee te denken, mee te beslissen en te adviseren over de inhoud en de
uitvoering van het onderwijs op school.

                   
   
                               
Mijn naam is Ludo Widdershoven.
Ik woon samen met Ruth en mijn twee zoons,Simon en Thijs,
in de Brusselsestraat in Maastricht.Simon en Thijs zitten beiden
op de Aloysius, Simon in groep 7bij meester Ronald en Thijs in groep 4
bij juffrouw Kim.
Ik ben werkzaam als architect bij Widdershoven Architecten in Kerkrade.
Hier houden wij ons bezig met diverse projecten van interieur tot woningbouw
en van zorgprojecten tot grootschalige retail-ontwikkelingen. 
Mijn motivatie om lid te worden van de M.R. ligt enerzijds in mijn
nieuwsgierigheid om meer inzicht te willen krijgen in de
processen van het bestuur van een school
en anderzijds in mijn ambitie om te kunnen adviseren en ondersteunen.

 

                  Personeel. 

                                                                             Mijn naam is Ingrid In de Braak. Ik heb 2 zonen van 12 jaar. Beide hebben ze hun basisschoolperiode op deze school met veel plezier doorbracht. Valentijn gaat momenteel naar SVM Lanaken en Quinten naar het Sint Maartenscollege.
Momenteel geef ik les in groep 3 op de maandag, dinsdag en woensdag.  Sinds 2000 ben ik werkzaam op Kindcentrum Aloysius.
Sinds 2013 ben ik lid van de MR en dit jaar heb ik het voorzitterschap op mij genomen.  In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega's het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega's met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
                                                                                            

       

                                                                                                                                                                                                       

 

                                     Kim                                                                                                                                                                                                                             

                          

       

Mijn naam is Kim Elissen. Ik ben geboren en getogen in het dorpje Noorbeek, waar ik sinds mei ook mijn eigen huisje heb.

In 2015 heb ik mijn diploma voor leerkracht basisonderwijs gehaald, waarna ik ben gaan doorstuderen bij Hogeschool Utrecht en ook meteen bij Fontys Hogescholen. Hier heb ik in 2017 mijn diploma gehaald voor de master Educational Needs specialisatie gedrag en in 2018 de gymbevoegdheid.

In februari 2017 ben ik op de Aloysiusschool gestart in groep 8. Nu sta ik voor het tweede jaar met veel plezier fulltime in groep 4.

Ik zit in de MR omdat ik graag samen met ouders en andere leerkrachten een positieve bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de Aloysiusschool.

                                                                                                                                                                                    

 

              

 Mijn naam is Birgit Webers-Zwart en ben getrouwd met Peter Webers.
We hebben een zoon Max van 11 die op de basisschool van
Ulestraten zit, waar we ook wonen.
Ik ben sinds afgelopen augustus werkzaam in groep 2.
Dit is mijn 3e jaar op de Aloysiusschool.
Ik kom uit het speciaal onderwijs waar de nadruk lag op kinderen met autisme.
Ik zit in de MR om een constructieve bijdrage te leveren aan de medezeggenschap.

                                    Hoe zijn wij te bereiken? Via e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Toehoorders_Reglement_van_de_medezeggenschapsraad_KC_Aloysius.pdf  te klikken kunt u het reglement openen en lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op MR-reglement.pdf te klikken kunt u het reglement openen en lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_1_oktober_2018.pdfte klikken kunt u deze openen en lezen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_29_mei_2018.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Door op Notulen_12_maart_2018.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_22_januari_2018.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_13-11-2017.pdfte klikken kunt u deze openen en lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_17-09-2017.pdfte klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Door op Notulen_31_mei_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_18_april_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_13_maart_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_23_januari_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_28_november_2016.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MosaLira

mosalira

Communicatie