Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad KC Aloysius

De medezeggenschapsraad (M.R. )is een belangrijk overlegorgaan dat binnen de school ongeveer 7 keer per jaar met een afvaarding van de school overleg pleegt over de gang van zaken op school. De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de schoolkalender aangekondigd. Het doel van de MR  is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. Hierbij gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod kunnen komen zijn o.a.: het schoolplan, het formatieplan, de vakantieplanning of het jaarverslag. 

Belangrijk is de wisselwerking tussen bestuur en MR: besluiten op bestuurlijk niveau moeten worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR op zijn beurt elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft adviezen en beslist mee. Daarbij heeft de MR  2 soorten rechten: advies- en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.

Omdat we dit jaar met een aantal nieuwe leden starten willen wij ons even opnieuw voorstellen. De MR is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten.


Ouders.

Hallo, mijn naam is Rim Stroeks, ik ben papa van Tristan van 10. Wij wonen met z’n drieën en onze poes Idi tegenover de Lambertus kerk, op loopafstand van de Aloysius school. Sinds 10 jaar werk ik bij het Enterprise Europe Network, een wereldwijd business development netwerk waarin ik Nederlandse high-tech bedrijven koppel aan voor hen relevante buitenlandse zaken- en/of samenwerkingspartners. Net als jullie voel ik mij als ouder betrokken bij de school van onze kinderen. Net als jullie loop ook ik wel eens tegen zaken aan die ik niet begrijp of die ik anders zou willen zien. Daarom heb ik zitting genomen in de MZR. Omdat ik wil begrijpen hoe je het beste uit onze school haalt! Voor onze kinderen, de leerlingen. Voor onze leerkrachten. En voor ons als ouders. Door mee te denken en mee te beslissen leerik onze school nog beter kennen en zie ik waar het goed gaat en beter kan! Tenslotte nog dit. Door mijn bril ben ik makkelijk herkenbaar. Neem dat als een uitnodiging aan om jouw ideeën, zorgen, complimenten en vragen met mij te delen! Tot op het schoolplein.

Rim

 

Ik ben Alger van Maaren. In oktober 2019 ben ik door de ouders verkozen als nieuw lid voor de MedezeggenschapsRaad. De afgelopen drie jaar was ik voorzitter van de oudervereniging en zo raakte ik geïnteresseerd in het werk van de MR.

Ik ben vader van twee kinderen, die allebei hier op de ‘Aloysiussjoal’ zitten. En die kinderen van de Aloysius is waar het allemaal om gaat. Een veilige leerplek waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen is waar het om draait.

De MR heeft in die doelstelling een kleine maar belangrijke rol. Zo krijgt de MR onder andere de begroting voor het volgend schooljaar te zien en mag daarover adviseren. Advies is dan ook de kerntaak van de MR.

Mijn persoonlijke doelstelling is meer verbinding tussen de ouders en verzorgers en de MR. En daar ga ik mijn best voor doen.

Alger

 

              

I

 Mijn naam is Ludo Widdershoven.

Ik woon samen met Ruth en mijn twee zoons, Simon en Thijs,

in de Brusselsestraat in Maastricht.

Thijs zit in groep 6 bij juf Lian en Simon is dit jaar begonnen op Porta Mosana.

Ik ben werkzaam als architect bij Widdershoven Architecten in Kerkrade.

Mijn motivatie om lid te worden van de M.R. ligt enerzijds in mijn

nieuwsgierigheid om meer inzicht te willen krijgen in de

processen van het bestuur van een school

en anderzijds in mijn ambitie om te kunnen adviseren en ondersteunen.            

   

Personeel. 

Mijn naam is Elsbeth van Wunnik. Ik ben getrouwd met Marc van Wunnik en samen hebben wij twee kinderen. Onze zoon studeert aan de universiteit van Maastricht en onze dochter zit in HAVO 4. Ik werk sinds 1992 met heel veel plezier in het basisonderwijs. In de zomer van 2018 zijn wij, als gezin, naar Maastricht verhuisd en ben ik gestart op KC Aloysius. Afgelopen jaar had ik groep 3b en dit schooljaar sta ik in groep 6a. Ik zit in de MR, omdat ik graag wil meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Ik hoop hierin een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Elsbeth

                                                                                

Mijn naam is Ingrid In de Braak. Ik heb 2 zonen van 14 jaar. Beide hebben ze hun basisschoolperiode op deze school met veel plezier doorbracht. Valentijn gaat momenteel naar Sparrendal Lanaken en Quinten naar het Sint Maartenscollege.

Momenteel geef ik les in groep 3 op de maandag, dinsdag en woensdag en donderdag. Sinds 2000 ben ik werkzaam op Kindcentrum Aloysius.

Sinds 2013 ben ik lid van de MR en sinds 2017 heb ik het voorzitterschap op mij genomen. In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega's het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega's met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

 
                                                                                            

       

                                                                                                                                                                                                       

 

                                   Mijn naam is Birgit Webers-Zwart en ben getrouwd met Peter Webers. We hebben een zoon Max van 11  die op  de basisschool  van Ulestraten zit, waar we ook wonen. Ik ben sinds afgelopen augustus werkzaam in groep 2.  Dit is mijn 3e jaar op de Aloysiusschool. Ik kom uit het speciaal onderwijs waar de nadruk lag op kinderen met autisme. Ik zit in de MR om een constructieve bijdrage te leveren aan de medezeggenschap.
                    

                          

       

                                                                                                                                                                                    

 

              

 

                                    Hoe zijn wij te bereiken? Via e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Toehoorders_Reglement_van_de_medezeggenschapsraad_KC_Aloysius.pdf  te klikken kunt u het reglement openen en lezen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op MR-reglement.pdf te klikken kunt u het reglement openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen-MR_20_januari_2020.pdfte klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen-MR-25_november_2019.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_7_oktober_2019_definitief.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen-3_juni_2019-defintief.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen-15_april_2019-definitief.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen-20_maart_2019-definitief.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen-21_januari_2019-definitief.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen-19_november_2018-definitief.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_1_oktober_2018.pdfte klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_29_mei_2018.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Door op Notulen_12_maart_2018.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_22_januari_2018.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_13-11-2017.pdfte klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_17-09-2017.pdfte klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Door op Notulen_31_mei_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_18_april_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_13_maart_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_23_januari_2017.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door op Notulen_28_november_2016.pdf te klikken kunt u deze openen en lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MosaLira

mosalira

Communicatie